Anunț concurs director: Primăria Municipiului Baia Mare, 26 februarie 2020

Angajator: Primăria Municipiului Baia Mare, județul Maramureș

Post vacant: Director General Direcția de Asistență Socială

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director general:

  • absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre domeniile de licență: asistență socială sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe administrative, sănătate; economie sau management, finanțe, contabilitate. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • absolvenţi cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice –  minimum 7 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 17 februarie 2020;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 februarie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

Locația concursului: sediul Primăriei Municipiului Baia Mare

Telefon: 0262/211.001

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 82, partea a III-a, Luni, 27 ianuarie 2020

Accesați: Posturi în domeniul psihologiei (20 ianuarie 2020 – 26 ianuarie 2020)