Anunț concurs director general adjunct: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, 18 februarie 2021

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

Post vacant: director general adjunct, grad II

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director general adjunct:

  • absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:

           – asistență socială sau sociologie;

           – psihologie sau științe ale educației;

           – drept;

           – sănătate;

           – economie sau management, finanțe, contabilitate.

  • vechime în specialitate de 7 ani;

sau:

  • absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de Ia data apariției anunţului;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 18 februarie 2021, ora 10.00, la  sediul instituției din Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 11;
  • proba interviu se va desfăşura în data de 23 februarie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0233/229.217, interior 124

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 67, partea a III-a, Miercuri, 27 ianuarie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Neamț