Anunț concurs director: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, 10 noiembrie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

Post vacant: director centru – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Râu Vadului

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director centru:

  • studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere;
  • cerinţe specifice (de exemplu călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate;
  • vechime necesară ocupării postului – candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 29 octombrie 2020;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 10 noiembrie 2020, ora 12.00;
  • proba interviu  se va desfășura în data de 13 noiembrie 2020, ora 12.00.

Telefon: 0259/232.066, int. 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 650 , partea a III-a, Vineri, 16 octombrie 2020

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu