Anunț concurs consilier orientare privind cariera: Universitatea de Vest din Timișoara, 19 februarie 2021

Angajator: Universitatea de Vest din Timișoara

Post vacant: consilier orientare privind cariera, cod COR 242306, în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, (jumătate de normă)

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de consilier orientare privind cariera:

  • studii superioare, licență în domeniul științelor socio-umane (preferabil Psihologie sau Științe ale Educației);
  • nivel bun de cunoaștere și înțelegere a limbii engleze (minimum B2, recomandat C1);
  • cunoștințe utilizare PC: cunoștințe utilizare navigatoare (browsere) internet, cunoștințe avansate de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office sau echivalent (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), cunoștințe de utilizare Adobe Reader, cunoștințe de utilizare GMail, Google Drive & instrumentele subsecvente, cunoștințe în utilizarea platformelor online de predare-învățare (Google Meet, Zoom);
  • cunoaștere foarte bună a gramaticii și ortografiei limbii române;
  • cunoaștere foarte bună de căutare a studiilor de specialitate relevante domeniului.

 Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 februarie 2021, ora 15.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 19 februarie 2021, ora 10.00, la sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, sala 179;
  • proba practică pentru verificarea cunoștințelor în domeniul utilizării calculatorului – ora 13:00;
  • interviul – ora 15:00.

Telefon: 0256/592.159

Sursa: https://www.uvt.ro/, 04 februarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Timiş