Anunț concurs administrator financiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 21 februarie 2020

Angajator: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Post vacant: administrator financiar (S), ½ normă – 4 ore/zi, la Biroul Alumni şi inserţie pe piaţa muncii din cadrul Serviciului pentru studenţi, orientare în carieră, inserţie profesională şi Alumni

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: ştiinţe economice; ştiinţe ale comunicării; psihologie; ştiinţe ale educaţiei; sociologie; geografie; geologie; ştiinţa mediului.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 12 februarie 2020, ora 15.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 21 februarie 2020, ora 09.00;
  • proba practică – testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor în vederea ocupării postului;
  • proba interviu.

Locația concursului: proba scrisă – Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corp A, etajul 2

Telefon: 0232/201.319

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 98, partea a III-a, Joi, 30 ianuarie 2020

Accesați: Posturi în domeniul psihologiei (20 ianuarie 2020 – 26 ianuarie 2020)