Antrenament psihologic modelat

Antrenament psihologic modelat – formă concretă de aplicare a principiilor modelării în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire psihologică. Antrenamentul psihologic modelat a devenit posibil datorită progreselor ştiinţelor care contribuie la înţelegerea şi explicarea fenomenelor psihice; în funcţie de scopul acţiunii de modelare pot fi diferenţiate două accepţii ale termenului de antrenament psihologic modelat deşi, în ansamblul lor, ambele ipostaze reprezintă părţi ale unei structuri funcţionale unice: antrenamentul psihologic modelat ca instrument de cunoaştere cât mai profundă a fenomenelor psihice implicate în activitatea în speţă; antrenamentul psihologic modelat ca instrument de acţiune efectivă în dirijarea activităţii psihice; în unitatea lor, aceste ipostaze apar ca punct iniţial şi ca modalitate de realizare a sarcinilor şi scopurilor oricărei activităţi de pregătire psihologică. Ca instrument de acţiune antrenamentul psihologic modelat pe baza reprezentării modelului de desfăşurare optim, programează acele condiţii sau acţiuni care favorizează desfăşurarea normală a activităţii sau care contracarează acţiunea fenomenelor care impietează asupra randamentului activităţii. Se apreciază că prin experimentarea şi aplicarea antrenamentul psihologic modelat se obţine o cunoaştere mai bună şi mai rapidă a complexităţii activităţii psihice, ca și fortificarea şi potenţarea diferitelor funcţii psihice.

Accesați: Dicționar de psihologie