ANP – 26 posturi ofițer psiholog; dep.dos. 02.05.2023

Angajator: Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Posturi vacant de ofițer din cadrul sectorului reintegrare socială, din unitățile penitenciare:

 • Penitenciarul Aiud – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Arad – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Bacău – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Baia Mare – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul București – Jilava – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul București – Rahova – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Drobeta Turnu Severin – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Galați – 2 posturi ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Găești – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Giurgiu – 3 posturi ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Iași – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Mărgineni – 1 post ofițer (psiholog)
 • Penitenciarul Ploiești – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Slobozia – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Târgu Jiu – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Timișoara – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Tulcea – 1post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Vaslui – 1 post ofițer (psiholog);
 • Centrul de Detenție Brăila – Tichilești – 1 post ofițer (psiholog);
 • Centrul Educativ Buziaș – 1 post ofițer (psiholog);
 • Centrul Educativ Târgu Ocna – 1 post ofițer (psiholog);
 • Penitenciarul Spital Constanța – Poarta Albă – 1 post ofițer (psiholog);

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de ofițer psiholog:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în specializarea „Psihologie” sau asimilate;
 • atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale minimum psiholog practicant sau psihologie clinică sau consiliere psihologică sau psihoterapie – treapta de specializare minimum psiholog practicant – pentru candidaţii cu studii de psihologie sau asimilate;
 • declaraţie pe proprie răspundere că psihologul nu se află sub efectul suspendării, interdicţiei ori incompatibilităţii, ca urmare a neachitării cotizaţiei, a aplicării unei sancţiuni a Colegiului Psihologilor din Romania ori a hotărârii unei instanţe de judecată, în exercitarea profesiei de psiholog;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
 • autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 02.05.2023, inclusiv, ora 15.00;
 • proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
 • interviul;
 • proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice posului.

Sursa: https://anp.gov.ro/

Accesați: Variante de subiecte

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.