Analiză existențială

Analiză existențială – metodă de psihoterapie introdusă de L. Binswanger, constând în considerarea fiecărui bolnav psihic ca un caz singular şi încercând o reconstituire a semnificaţiilor atitudinilor, acţiunilor şi tendinţelor sale în cadrul unui univers personal. Psihiatrul îşi propune să înţeleagă în sine modificările psihice ale bolnavului, iar nu să le explice conform unei teorii sau să le categorializeze.

Accesați: Dicționar de psihologie