Afectivitate

Afectivitate – ansamblu al stărilor afective: sentimente, emoţii şi pasiuni ale unei persoane. Distingem de obicei în viaţa psihică a omului trei domenii: activitatea, inteli-genţa şi afectivitatea. O atare distincţie este arbitrară, întrucât cele trei elemente sunt indisociabile. Faptul acesta este deosebit de evident în ceea ce priveşte afectivitatea. Acest ansamblu constituie partea absolut fundamentală a vieţii mentale, nu numai baza pe care se edifică relaţiile inter umane, ci şi toate legăturile care îl ataşează pe individ de mediul său. Chiar şi o funcţiune abstractă ca gândirea este subînţeleasă prin modurile noastre de a simţi, fiind afectată de emoţiile noastre. Pe când securitatea, bucuria şi fericirea pot favoriza dezvoltarea intelectuală, insecuritatea, tristeţea şi angoasa o pot contraria. Preocupările anxioase şi insecuritatea, care frânează şi inhibă dezvoltarea individului, sunt responsabile de numeroase inadaptări sociale. Ele se regăsesc în eşecurile şcolare, în nevroze, tulburări psihosomatice şi în unele psihoze.

Accesați: Dicționar de psihologie