Abuzul emoțional la elevi

Abuzul emoțional la elevi
Onofrei Anca-Gabriela

Definirea conceptului

Abuzul emoțional este diferit de celelalte forme de abuz identificate în mod obișnuit prin aceea că stă la baza tuturor celorlalte (Brassard & Glardo, 1987; Claussen & Crittenden, 1991; Navarre, 1987). Cu toate acestea, poate apărea și în absența maltratării fizice sau sexuale (McGee & Wolfe, 1991) .

Abuz sau neglijare?

În cazul maltratării fizice, este relativ ușor să distingem între „abuz”, care se referă de obicei la acte de comitere – lovire, scuturare sau ardere – și „neglijare”, care implică acte de omisiune, cum ar fi lipsa de a se hrăni sau de a oferi un mediu sigur. În schimb, în ​​maltratarea psihologică, pare mai puțin ușor să distingem abuzul de neglijență, adică actele comise de cele de omisiune, în ciuda încercărilor lui Patterson și Thompson (1980) și Junewicz (1983) de a face acest lucru. Pentru a ilustra acest lucru, Egeland și Erickson (Egeland & Erickson, 1987) îl citează pe părintele unei fetițe de 2 ani „Încerc să o țin departe de mine, o ignor. O tratez ca pe un adult, așa că se va grăbi și să fie una” (p. 110). Aici comportamentul mamei este o combinație de acte de omisiune (respingerea, neglijarea nevoilor ei și ignorarea) cu cele de comisiune (tratarea ei în mod conștient într-un mod prea adult).

Coulshed (1990) nu are nicio îndoială cu privire la omisiunea și comisiune: „Abuzul emoțional este un concept difuz; efectele sale sunt adesea suprimate; include acte de omisiune (cum ar fi ignorarea unui copil), precum și comiterea (cum ar fi abuzul verbal)” (p.23). Rohner și Rohner (1980) ignoră în mod similar distincția dintre comisiune/omisiune și abuz/neglijare. Ei văd termenul „acceptare parentală” ca sinonim cu cuvinte precum căldură și afecțiune, „respingere parentală” este folosită sinonim cu „abuz emoțional”, care cuprinde ostilitatea și agresivitatea, precum și indiferența și neglijarea.

Kell (1993), deși recunoaște actele de comitere deschise, folosește și modelul nevoilor lui Maslow (1970) ca o modalitate de a identifica omisiunile abuzive din punct de vedere emoțional. Ea susține că nerespectarea nevoilor de bază este o omisiune a îngrijitorilor care poate constitui abuz. Montgomery (1989), deși recunoaște diferențele dintre omisiune și comisiune, le respinge și, la fel ca Kell, introduce conceptul de obligații pozitive: „Avocații ar putea fi mai confortabil cu o distincție făcută între neglijență și abuz, care se bazează pe distincția dintre acte și omisiuni, dar în contextul protecției bunăstării copiilor, acest lucru distincția este neatractivă. Omisiunile pot fi la fel de dăunătoare ca și actele pozitive. Întrucât părinții au în mod clar obligația de a-și îngriji copiii, nu există nicio dificultate conceptuală în a accepta că îndatoririle lor includ obligații pozitive de a promova bunăstarea copiilor și nu doar o cerință de a se abține de la a-i răni (p. 25-26) .”

Garbarino (1978) afirmă că „abuzul emoțional este distrugerea intenționată sau afectarea semnificativă a competenței unui copil” (p. 92). Aici intenția este un factor semnificativ. Carter (1983), în timp ce își exprimă îngrijorarea cu privire la distincția dintre intenționalitate și neintentionalitate, oferă o adaptare din Gil (1971): „Abuzul (emoțional) asupra copiilor este folosirea intenționată, neaccidentală, a forței psihologice sau a acțiunilor intenționate, neaccidentale, de omisiune din partea unui părinte sau a altui îngrijitor, în interacțiunea cu un copil aflat în grija acestuia, care vizează rănirea, rănirea. sau distrugerea acelui copil (p. 32)”.

Abuzul emoțional asupra copiilor este o maltratare care are ca rezultat o creștere și o dezvoltare psihologică afectată. Implică cuvinte, acțiuni și indiferență (Jantz, 1995). Abuzatorii resping, ignoră, slăbesc, domină și critică în mod constant victimele (“Emotional Abuse & Young Children; Gabarino & Gabarino, 1986). Această formă de abuz poate apărea cu sau fără abuz fizic, dar există adesea o suprapunere (Korfmacher, 1998). Exemple de abuz emoțional asupra copiilor sunt: abuzul verbal; solicitări excesive asupra performanței unui copil; penalizarea unui copil pentru comportament pozitiv, normal (zâmbet, mobilitate, explorare, vocalizare, manipulare a obiectelor); descurajarea atașamentului îngrijitorului și sugarului; penalizarea unui copil pentru că a demonstrat semne de stima de sine pozitivă; și penalizarea unui copil pentru utilizarea abilităților interpersonale necesare pentru performanța adecvată în școală și în grupurile de colegi (Emotional Abuse & Young Children; Gabarino & Gabarino, 1986).  În plus, expunerea frecventă a copiilor la violență în familie și lipsa de dorință sau incapacitatea de a oferi afecțiune sau stimulare copilului în cursul îngrijirii zilnice poate, de asemenea, rezultă emoțional abuz (Emotional Abuse & Young Children).

O definiție pare să abordeze multe dintre problemele evidențiate de ceilalți comentatori. A fost formulat pentru prima dată la începutul anilor 1980 și din nou prezentat și descris în continuare de aceiași autori cinci ani mai târziu (Hart & Brassard, 1987): „Maltratarea psihologică a copiilor și tinerilor constă în acte de omisiune și comision care sunt apreciate pe baza unei combinații de standarde comunitare și expertiză profesională a fi dăunătoare din punct de vedere psihologic. Asemenea acte sunt comise de indivizi, individuali sau colectiv, care prin caracteristicile lor (de exemplu, vârsta, statutul, cunoștințele, forma organizațională) se află într-o poziție de putere diferențială care face un copil vulnerabil. Astfel de acte afectează imediat sau în cele din urmă funcționarea comportamentală, cognitivă, afectivă sau fizică a copilului. Exemplele de maltratare psihologică includ acte de respingere a terorizării, izolarea, exploatarea și socializarea greșită. (pag. 6)”.

Terminologie

În timp ce mulți scriitori folosesc expresia „abuz emoțional”, unii folosesc alți termeni pentru a discuta aceleași probleme. După cum observă Navarre (1987), „În literatura profesională termenii abuz psihologic, abuz emoțional și cruzime mentală au fost folosiți în mod interschimbabil” (p.45). Garbarino, unul dintre cei mai prolifici comentatori ai subiectului, include o serie de termeni în titlurile sale: „maltratare emoțională” (Gabarino & Gabarino, 1986); „copilul bătut psihologic” (Gabarino & Gabarino, 1986); „abuz emoțional” (Gabarino, 1978). O expresie alternativă pe care scriitorii o folosesc este „maltratarea psihologică” (Brassard & Glardo, 1987). Shengold (1989), între timp, se referă la „crima sufletească”.

În cazurile în care un copil suferă în principal sau exclusiv maltratare psihologică, atunci expresia „abuz emoțional” este adecvată, deoarece aceasta transmite atât profesioniștilor, cât și, la fel de important, publicului larg esența impactului asupra copilului (Doyle, 1998).

Manifestare

Abuzul emoțional poate fi identificat fie prin actele de omisiuni și comisiuni ale agresorilor, fie prin răspunsul victimelor, sau ambele.

Comportamentul parental

Mai mulți cercetători au analizat atitudinile și comportamentele mamelor. Leisnik-Oberstein et al (Leisnik-Oberstein et al., 1995), de exemplu, au examinat mamele care abuzau psihologic și au descoperit că, în comun cu alți părinți care abuzează, aceștia au avut un nivel ridicat de sentimente ostile asociate cu abilități scăzute de coping, creștere negativă din copilărie și efort. Este un motiv de îngrijorare faptul că aceste proiecte și proiecte similare (Haskett et al., 1996) par să „vină pe mamă”, punând întreaga responsabilitate pentru bunăstarea copiilor asupra mamei și echivalând „mamă” cu educația parentală.

Răspunsul copiilor

Complexitatea încercării de a recunoaște abuzul emoțional prin manifestările sale la copil a fost discutată și va depinde de context, temperamentul copilului și alte suporturi disponibile. Cu toate acestea, unii autori au încercat să clasifice abuzul emoțional pe baza manifestării la copil. Hunter (1990), de exemplu, oferă un cadru bazat pe condiția victimelor: copii grav neglijați; copilul exploatat; copilul respins. Aceasta izvorăște dintr-o analiză a nevoilor copiilor care își are fundamentul în lucrarea lui Kellmer Pringle (1974).

Dean (1979) oferă o clasificare triplă: neglijarea emoțională; atac emoțional; abuz emoțional. Distincția, potrivit lui Dean, între atacul emoțional și abuz este că în primul caz victima se simte „atacata” și „vulnerabilă”. În cea de-a doua, „victima poate să nu realizeze că este abuzată, iar agresorul poate să nu-și recunoască comportamentul abuziv” (p. 19). Acest lucru este util pentru a atrage atenția asupra faptului că nu toate abuzurile pot fi recunoscute de victimă sau făptuitor.

În încercarea de a stabili o definiție operaționalizată adecvată de maltratare psihologică, am folosit o combinație de categorii de abuz psihologic și neglijență conceptualizate de noi înșine și de alți cercetători (Baily & Baily, 1986; Brassard et al., 2000; Brassard & Glardo, 1987; Gabarino & Gabarino, 1986). Ulterior, am identificat și articulat empiric cinci subtipuri distincte de maltratare psihologică și le-am legat de rezultatele adverse ale copilului (Brassard et al., 1993; Hart & Brassard, 1989). Aceste subtipuri sunt, de asemenea, încorporate în Ghidurile pentru evaluarea psihosociologică a suspectului de maltratare psihologică la copii și adolescenți (American Professional Society on the Abuse of Children, 1995):

Refuzarea este un tip de lovire verbală care este o combinație de respingere și degradare ostilă. Părintele poate refuza în mod activ să ajute un copil sau chiar să recunoască cererea copilului de ajutor. Descarcarea include, de asemenea, numirea unui copil cu nume înjositoare, etichetarea copilului ca fiind inferior și umilirea publică a copilului.

Terorizarea înseamnă amenințarea cu rănirea fizică, uciderea sau abandonarea copilului dacă el sau ea nu se comportă. De asemenea, include expunerea unui copil la violență sau amenințări îndreptate către cei dragi și lăsarea unui copil mic nesupravegheat.

Izolarea presupune izolarea activă a unui copil de către un adult. Copilul poate fi închis într-un dulap sau cameră pentru o perioadă lungă de timp, sau adultul poate limita sau refuza orice interacțiune cu semenii sau adulții din afara familiei.

Exploatarea/corupția implică modelarea de acte antisociale și roluri nerealiste sau încurajarea și tolerarea standardelor sau convingerilor deviante. Aceasta include predarea copilului comportamentului criminal, menținerea unui copil acasă în rolul unui slujitor sau al părintelui surogat în locul frecventării școlii sau încurajarea unui copil să participe la producția de pornografie.

Negarea receptivității emoționale include ignorarea încercărilor copilului de a interacționa și reacționarea la un copil într-un mod mecanic, care este lipsit de atingere, sărut și vorbire afectuoasă. Părinții care se comportă astfel comunică prin acte de omisiune că nu sunt interesați de copil și sunt indisponibili emoțional.

Consecințele abuzului emoțional

Există acum peste un deceniu de cercetări empirice care atestă consecințele distructive ale maltratării psihologice și își stabilește centralitatea în toate formele de abuz și neglijare a copiilor. Într-o revizuire amplă a literaturii de cercetare privind maltratarea psihologică, Hart et al. (1993) au identificat 29 de rezultate negative de dezvoltare separate care sunt legate în literatură de maltratarea psihologică, cele mai comune fiind:

Maltratarea psihologică pare a fi o formă deosebit de dăunătoare de abuz și neglijare. De exemplu, Erickson și Egeland (1987) sugerează că, în afară de vătămarea fizică care duce la deces, indisponibilitatea psihologică poate fi cea mai dăunătoare formă de maltratare. Într-un alt studiu, Vissing et al. (1991) au demonstrat că agresiunea verbală din partea părinților a fost mai strâns legată de rezultatele adverse ale dezvoltării, cum ar fi rate crescute de agresiune fizică, delincvență și probleme interpersonale, decât abuzul fizic și că, în combinație, au creat un factor de risc și mai mare.

Reglarea emoțională

Cercetările în domeniul reglării emoționale, evidențiază două mari categorii de procese reglatorii: focalizate pe antecedente, respectiv pe răspuns.

Procesele centrate pe antecedente au ca scop modificarea stimulului care a declanșat producerea emoției, ca de exemplu reevaluarea sau schimbarea cognitivă.

Procesele centrate pe răspuns au ca scop modificarea reacției/răspunsului după ce acesta a fost declanșat, un exemplu de astfel de strategie fiind suprimarea expresiei emoționale.

În modelul reglării emoționale al lui Gross (2014), se vorbește despre cinci strategii reglatorii pe care le folosim cu toții în diverse contexte:

 1. Selectarea situației include setul de acțiuni pe care le executăm pentru a face mai (puțin) probabilă apariția unei situații care ne așteptăm să declanșeze emoții (in)dezirabile. De exemplu, dacă studentul trăiește o emoție negativă în timpul unei ore, va încerca să lipsească de la acea oră (va chiuli/ va lipsi motivat de la oră/ va alege să își petreacă timpul în altă parte) pentru a nu fi nevoit să trăiască emoția negativă.
 2. Modificarea situației se referă la modificarea directă a contextului, astfel încât să se modifice impactul emoțional. Această strategie se referă întotdeauna la contextul extern persoanei. Un exemplu de utilizare a acestei strategii poate fi ascunderea temporară a unor lucruri (un pachet de țigări, anumite reviste) despre care tânărul știe că nu sunt aprobate de către părinte. Astfel, el anticipează că dacă părintele va găsi un pachet de țigări pe biroul său, va urma o ceartă și pentru a nu trăi o emoție neplăcută, acesta modifică situația (nu pot să interzic părintelui să intre în camera mea și atunci mă asigur că ascunzând lucrurile care îmi fac plăcere, părintele nu va ști că fumez și astfel evit conflictul).
 3. Acordarea atenției se referă la direcționarea atenției în cadrul unei situații date astfel încât să influențeze propria emoție. Astfel de strategii sunt ruminarea (atunci când ne gândim foarte mult la cauzele, efectele, semnificația unor evenimente) și distragerea atenției – concentrarea atenției pe alte aspecte ale situației sau mutarea atenției de la acea situație. De exemplu, un student căruia nu îi place un anumit conținut predat și care se simte frustrat în timpul cursului, poate să privească pe geam, să deseneze sau să discute despre alt subiect cu colegul de bancă. Distragerea atenției poate implica nu doar orientarea atenției spre ceva din mediul extern (de ex., telefonul mobil) ci și modificarea focusului interior (de ex., readucerea din memorie a unor gânduri sau amintiri care să inducă o anumită stare emoțională, cum ar fi momentele plăcute petrecute cu prietenii la sfârșitul săptămânii).
 4. Modificarea cognitivă presupune schimbarea modului în care este evaluată/ interpretată situația astfel încât să-i fie alterată semnificația. Acest lucru poate fi realizat prin două modalități. O metodă este modificarea modului în care ne gândim la situație – de exemplu, un student poate considera că nota 5 primită la un examen nu este o notă chiar atât de mică și astfel poate trece peste dezamăgirea/ furia/ tristețea/ rușinea pe care le poate simți în acel moment. Cea de-a doua modalitate de modificare cognitivă se realizează prin raportare la propria capacitate de a face față solicitărilor pe care le presupune situația (de exemplu, atunci când se anunță un parțial din toată materia, studentul se poate gândi că a mai dat teste până acum și știe că poate învăța și pentru acesta). Cea mai studiată strategie de acest tip este reevaluarea cognitivă (schimbarea semnificației stimulului/evenimentului care generează emoția; de ex., atunci când colegii de grupă râd de el, studentul poate evalua situația ca fiind neplăcută, nu groaznică).
 5. Modularea răspunsului este folosită după ce tendințele de răspuns au fost deja inițiate și se referă la influențarea directă a componentelor experiențială, subiectivă, comportamentală sau fiziologică implicate în producerea emoției. Exercițiile fizice și relaxarea bazată pe respirație profundă s-au dovedit eficiente în reducerea componentelor experiențială și fiziologică ale emoțiilor negative. Alcoolul, țigările, drogurile și chiar mâncarea sunt folosite pentru a modifica experiența subiectivă. O altă metodă frecventă este suprimarea expresiei emoționale (de ex., deși simți nevoia să țipi la colegul de cameră, nu faci acest lucru, ci respiri adânc și zâmbești pentru a putea continua discuția).

Un alt model teoretic care explică modul în care folosim strategiile de reglare emoțională este cel al lui Koole (2009). Acesta susține că strategiile de reglare emoțională pot fi grupate conform funcției pe care o îndeplinesc, în 3 categorii:

 1. Reglarea emoțională hedonică (orientată spre nevoile personale) – care este necesară pentru a promova emoțiile pozitive și a le preveni pe cele negative (exemple de astfel de strategii ar fi reprimarea, reducerea disonanței cognitive, mâncatul indus de stres).
 2. Reglare emoțională instrumentală – orientată spre un obiectiv activ, spre priorități stabilite de norme, sarcini sau scopuri asumate (de exemplu, suprimarea gândurilor, reevaluarea cognitivă, suprimarea expresiei emoționale, distragerea deliberată a atenției).
 3. Reglare emoțională orientată spre persoană – permite echilibrarea și integrarea de scopuri multiple, la nivelul persoanei ca întreg (de exemplu, meditația, mindfulness-ul, scrierea expresivă, respirația controlată).

Bibliografie

American Professional Society on the Abuse of Children. (1995). Guidelines for the psychosocial evaluation of suspected psychological maltreatment in children and adolescents.

Baily, F. T., & Baily, W. H. (1986). Operational definitions of child emotional maltreatment. Maine Department of Social Services.

Brassard, M. R., & Glardo, M. S. (1987). Psychological m altreatm ent: The unifying construct in child abuse and neglect. School Psychology Review, 16(20), 127–136.

Brassard, M. R., Hart, S., & Hardy, D. B. (1993). The psychological maltreatment rating scales. Child Abuse and Neglect, 17, 715–729.

Brassard, M. R., Hart, S., & Hardy, D. B. (2000). Psychological and Emotional Abuse of Children. Case Studies in Family Violence, 293–319.

Carter, J. (1983). Families Without Hope: Emitional Abuse and State Intervention. Department for Community Welfare.

Claussen, A. H., & Crittenden, P. M. (1991). Physical and psychological abuse: Relations among types o f maltreatment. Child Abuse and Neglect, 15, 5–18.

Coulshed, V. (1990). Submit and survive. Social Work Today, 22–231.

Dean, D. (1979). Emotional abuse of children. Children Today, 8(4), 18–20.

Doyle, C. (1998). Emotional Abuse of Children: Issues for Intervention [A doctoral thesis]. University of Leicester.

Egeland, B., & Erickson, M. . F. (1987). Psychologically unavailable caregiving. In M. R. Brassard & S. Hart (Eds.), Psychological Maltreatment of Children and Youth (pp. 110–121). Pergamon Press.

Erickson, M. . F., & Egeland, B. (1987). A developmental view of the psychological consequences of maltreatment. School Psychology Review, 16, 156–168.

Gabarino, J. (1978). The elusive „crime” of emotional abuse. Child Abuse and Neglect, 2, 89–99.

Gabarino, J., & Gabarino, A. C. (1986). Emotional Maltreament of Children (2nd ed.). National Committee for the Prevention of Child Abuse.

Gil, D. G. (1971). Violence Against Children. Journal of Marriage and the Family, 637–648.

Gross, J. J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3–20). The Guilford Press.

Hart, S., Binggeli, N., & Brassard, M. R. (1993). Evidence for the effects of psychological maltreatment. Journal of Emotional Abuse, 1, 27–58.

Hart, S., & Brassard, M. R. (1987). A major threat to children’s mental health: Psychological maltreatment. American Psychologist, 42(6), 160–165.

Hart, S., & Brassard, M. R. (1989). Developing and validating operationally defined measures of emotional maltreatment. NCCAN Research Grant Final Report.

Haskett, M. E., Marziano, B., & Dover, E. R. (1996). Absence of males in maltreatment research: A survey of recent literature. Child Abuse and Neglect, 20(12).

Hunter, S. (1990). Not standing of feelings. Scottish Child.

Jantz, G. L. (1995). Healing the Scars of Emotional Abuse.

Junewicz, W. J. (1983). A Protective posture toward emotional neglect and abuse. Child Welfare LX11, 3, 243–251.

Kell, I. J. (1993). Attitudes to P sychological Maltreatment of  Children [PhD Thesis]. University of London.

Kellmer Pringle, M. (1974). The Needs of Children. In C. L. Lee (Ed.), Child Abuse: A Reader and Sourcebook.

Koole, S. L. (2009). The Psychology of Emotional Regulation: An Integrative Review. Cognition and Emotion, 23, 4–41. http://dx.doi.org/10.1080/02699930802619031

Korfmacher, J. (1998). Emotional Neglect: Being Hurt by What Is Not There. Prevent Child Abuse.

Leisnik-Oberstein, M., Koers, A. J., & Cohen, L. (1995). Parental hostility and its sources in psychologically abusive mothers: A test of the three-factor theory. Child Abuse and Neglect, 19(1).

Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. Harper & Row.

McGee, R. A., & Wolfe, D. A. (1991). Psychological maltreatment: Toward and operational definition. Development and Psychopathology, 3, 3–181.

Montgomery, J. (1989). The emotional abuse of children. Family Law, 25–29.

Navarre, E. L. (1987). Psychological m altreatm ent: The core component of child abuse. In M. Brassard, R. Germain, & S. Hart (Eds.), Psychological Maltreatment of Children and Youth (pp. 45–58). Pergamon Press.

Patterson, P., & Thompson, M. (1980). Emotional abuse and neglect: An exercise in definition. In R. Volpe, M. Breton, & J. Milton (Eds.), The Maltreatment of the School Aged Child. Lexington Books.

Rohner, R. P., & Rohner, E. C. (1980). Antecedents and consequences of parental rejection: A theory of emotional abuse. Child Abuse and Neglect, 4, 189–198.

Shengold, L. (1989). Soul Murder. Yale University Press.

Vissing, Y. M., Straus, M., Gelles, R. J., & Harrop. (1991). Verbal aggression by parents and psychological problems of children. Child Abuse and Neglect, 15, 223–238.

Despre autor

 • Numele meu este Onofrei Anca-Gabriela, sunt licențiată în psihologie
 •  Sunt absolventă a cursurilor masterale: Psihologie aplicată în domeniul securității naționale și Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
 • Urmez curusurile Facultății de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Universitatea din București
 • Arii de interes: psihologie clinică, psihologie organizațională, consiliere școlară, cercetare științifică, psihologie educațională
 • Cum m-aș descrie în 5 cuvinte? Ambiție, perseverență, încredere, responsabilitate și emoție.