Unitatea Militară 02515, București – post vacant; T:31mar. 2023

Angajator: Unitatea Militară 02515, București, strada Izvor nr. 110, sectorul 5

Post vacant: referent de specialitate debutant în biroul asistență psihologică, Unitatea Militară 02515 București

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de referent de specialitate debutant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință Psihologie și științe comportamentale;
  • perfecționări/specializări: deținerea a două atestate de liberă practică:

          – obligatoriu Atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

         – al doilea Atestat de liberă practică, eliberat de oricare dintre comisiile de specialitate ale Colegiul Psihologilor din România;

  • nivelul de acces la informaţii clasificate al funcţiei este “Secret”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care va fi declarată “admisă”.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 31 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 11 aprilie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 19 aprilie 2023.

Telefon: 0214104040, interior 1001-164

Sursa: posturi.gov

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.