Deprivare senzorială

Deprivare senzorială – fenomen de întrerupere a contactelor senzoriale cu ambianţa, prin amplasarea subiecţilor într-o cameră obscură, izolată acustic, legaţi la ochi şi cu membrele în tuburi de carton, puşi în stare de completă imobilitate. Deprivarea senzorială prelungită duce la o serie de perturbări neuropsihice, ceea ce dovedeşte însemnătatea funcţionării continue a aparatelor senzoriale, a satisfacerii trebuinţelor vitale de explorare perceptivă a ambianţei, pentru că există o continuă „foame de informaţii”.

Accesați: Dicționar de psihologie