Descărcare afectivă

Descărcare afectivă – după R. Mucchielli, eliberare emoţională ce intervine când tensiunea sau încordarea internă devin insuportabile şi subiectul dă curs liber emoţiilor sale (în aceeaşi sau într-o altă situaţie) manifestându-se verbal şi mimico-gesticular (vorbire strigată şi rapidă, râsete sau plânsete, agitaţie, acţiuni precipitate etc). Efectul de descărcare afectivă ţine de psihologia mulţimii în care se ridică barierele conduitei individuale, reacţiile se modifică, intervine comunicarea prin imitaţie şi contagiune afectivă, participanţii se apropie anonim şi îşi descarcă într-un fel sau altul tensiunile acumulate.

Accesați: Dicționar de psihologie