Descărcare ulterioară

Descărcare ulterioară – sau prelungită, reprezintă fenomenul propagării impulsurilor prin centrii nervoşi care, pe baza întârzierilor sinaptice şi astfel a decalajului în propagare, permite stimulului unic aplicat pe calea aferentă să genereze o salvă de impulsuri ce descarcă efectorul şi după încetarea stimulării căii aferente.

Accesați: Dicționar de psihologie