Workshop: Aplicații ale psihosomaticii în psihologia clinică

Formare profesională continuă: Aplicații ale psihosomaticii în psihologia clinică

Furnizor de formare profesională: Asociaţia Institutul Român de Psihologie – AIRP

Data: 09-10 decembrie 2017

Locație: București, Sos. Kiseleff, nr. 24, et. 2, ap. 6, sector 1

Formator: Conferențiar Univ. Dr. Roxana Maier

Credite CPR : 15

Cost curs: 390 lei

Înscrieri: office@irp.ro

Tel: 0731/790.142

Informații suplimentare: cursul se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor în psihologie, psihologilor din domeniul psihologiei clinice și consilierii, precum și tuturor persoanelor interesate de acest domeniu.

http://www.irp.ro/