Workshop: Adulterul – Vindecarea și reconectarea partenerilor după o relație extraconjugală

Formare profesională continuă: Adulterul – Vindecarea și reconectarea partenerilor după o relație extraconjugală

Furnizor de formare profesională: Institutul SPER 

Data: 03 martie 2018

Locație: București, Splaiul Independenţei nr. 17 bl. 101 sc. 2 et. 4 ap. 29, sector 5

Formator: Lector asociat dr. Corina Acriș

Credite CPR :10

E-mail: corinaacris@yahoo.com

Sursa: https://sper.ro/, 15 februarie 2018

Vizitați și formare profesională în domeniul psihologiei