Sari la conținut

Valabilitatea unor certificate de handicap se prelungește

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora.

Art. 231 d) acordarea a două certificate consecutive cu gradul de handicap grav cu durata de 2 ani fiecare și, în acest caz, termenul de valabilitate al celui de-al treilea certificat este până la 18 ani, dacă bolile întrunesc criteriile biopsihosociale specifice prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Ordin, respectiv Anexa nr. 4.

Valabilitatea certificatelor de handicap se prelungește până la 18 ani pentru o serie de afecțiuni grave și foarte grave, conform ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Familiei.

9 iul. 2022