Sari la conținut

Utilizarea testelor în evaluarea psihologică

Utilizarea testelor în evaluarea psihologică

Exigențe privind selectarea acestora, administrarea, scorarea, interpretarea și raportarea rezultatelor

În zona testelor de evaluare psihologică credem că este imposibil să numim un instrument sau altul fără a dezavantaja în mod explicit unul sau altul dintre acestea.
Decizia de a utiliza un instrument sau altul trebuie adaptată tuturor deciziilor și operațiilor făcute până în momentul de evaluare. De exemplu, dacă ni se cere să utilizăm un test de aptitudini cognitive nu este suficient să ținem cont doar de faptul că acesta este un predictor, ci trebuie să ținem cont și de obiectivul vizat. Mai mult, dacă ni se cere ca pe baza evaluării să luăm decizii cu un impact minor, atunci probabil că vom utiliza instrumentul respectiv într-o evaluare de tip screening.
Selectarea instrumentelor se face pe baza caracteristicilor psihometrice, în mod special validitatea și fidelitatea. Este necesar ca instrumentul ales să fie adecvat din punct de vedere al validității și fidelității, scopul evaluării, criteriilor și predictorilor aleși.
Administrarea cuprinde acele activități care țin de aplicarea efectivă a metodelor/testelor și obținerea datelor scontate. De obicei contactul în această fază se face direct între psiholog și persoana evaluată; de exemplu- psihologul se întâlnește cu persoana evaluata și îi administrează un număr de teste.
La începutul acestei faze se solicită și consimțământul persoanei evaluate. Consimțământul este o condiție a psihologului în toate tipurile de evaluare.
În faza de administrare a testelor psihologul are nevoie de cooperarea persoanei evaluate.
Scorarea reprezintă calculul scorurilor și raportarea rezultatelor la norme.
Interpretarea rezultatelor este faza critică a evaluării psihologice și reprezintă contribuția cea mai relevantă a psihologului. Interpretarea presupune integrarea datelor într-o singură concluzie.
Raportarea rezultatelor este ultima etapă de evaluare psihologică. Putem întâlni rapoarte scurte cât și rapoarte elaborate care tratează și recomandări.

Bibliografie:
coord. Iulia Ciorbea, (2015). Evaluarea psihologică aplicată. Repere teoretice și practice, Ed. Trei, București

Ticu Constantin, (2012). Pregătirea și realizarea evaluării psihologice individuale. Norme, metode și proceduri, Ed. Polirom, București

Ticu Constantin, (2004). Evaluarea psihologică a personalului, Ed. Polirom, București

Accesați: Instrumente de evaluare clinică