Universitatea „Hyperion” din București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației