Unitatea Militara 02210 Bucuresti – posturi vacante – referent de specialitate gr. II (psiholog)

Unitatea Militara 02210 Bucuresti, din Ministerul Apararii Nationale, organizeaza concurs de ocupare a unui post vacant de personal contractual, astfel:

  • 1 post – referent de specialitate gr. II (psiholog) – comandamentul Bazei Sprijin Logistic ”Muntenia”.

Conditii specifice:

  • absolvent cu diploma de licenta a studiilor superioare in domeniul psihologiei;
  • atestat de libera practica in specialitatile ”Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale” si pentru una din cele trei specialitati: Psihologie clinica/Consiliere/Psihoterapie;
  • master/curs de formare in una din specialitatile de mai sus, pentru absolvenții facultatilor in sistem Bologna;
  • vechime in specialitate: minim 3 ani si 6 luni;

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

  • depunerea dosarelor de concurs pana la data de 04 august 2017;
  • proba scrisa – 17 august 2017;
  • interviul – 23 august 2017.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Unitatii Militare 02210 Bucuresti din B-dul Ghencea, nr. 35-37, sector 5.

Sursa: mapn.