Unitatea Militara 01515 Turda – posturi vacante – referent de specialitate gr. II (psiholog)

Unitatea Militara 01515 Turda organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii contractuale de executie, dintre care:

  • 1 post – referent de specialitate gr. II (psiholog).

Conditii specifice:

  • absolvirea cu diploma a studiilor superioare in domeniul psihologie/similar, conform Legii 213/2004;
  • atestat de libera practica emis de Colegiul Psihologilor din Romania; ulterior, dupa finalizarea concursului, in situatia in care nu detine atestat in specialitatea psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale/psihologie militara, candidatul declarat admis va initia in mod obligatoriu demersul de obtinere a acestuia, cu suportarea cheltuielilor aferente;
  • 3 ani si 6 luni vechime in munca in domeniul psihologie in cadrul unor institutii publice sau private.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

  • depunerea dosarelor de concurs, pana la data de 13 iunie 2017;
  • proba scrisa –  27 iunie 2017;
  • interviul – 06 iulie 2017.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Unitatii Militare 01515 Turda, str. Armatei, nr. 62-64, telefon 0264/313 266.

Sursa: posturi.gov  .