U.M. 01835 București – Anunț concurs încadrare 2 funcții vacante de execuție de ofițer resurse umane – 01 octombrie 2018

U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru
încadrarea a 2 (două) funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.124 din 04.10.2017, astfel:

  • ofiţer de stat major, birou evidenţă personal, la U.M. 02015 Bacău (jud. Bacău), prevăzută cu gradul de locotenent-comandor/maior, gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: locotenent;
  • ofiţer de stat major, A.1 Personal şi mobilizare, la U.M. 01829 Bucureşti, prevăzută cu gradul de maior, gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: căpitan.

Nivelul minim de studii, domeniul şi specializările studiilor necesare încadrării
funcţiilor:

  • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă (ciclul I Bologna) în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master absolvite cu diplomă de master/echivalentă (ciclul II Bologna) în domeniul „Drept”, „Sociologie”, „Informaţii şi securitate naţională”, „Ştiinţe militare”, „Management – specializare program în domeniul resurselor umane”, „Psihologie”.

Condiţii specifice necesare încadrării funcţiilor:

  • pentru funcţia de ofiţer de stat major, birou evidenţă personal, la U.M. 02015 Bacău, vechimea minimă într-o funcţie din domeniul resurselor umane cu studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă/masterat: 3 ani;
  • pentru funcţia de ofiţer de stat major, A.1 Personal şi mobilizare, la U.M. 01829
    Bucureşti, vechimea minimă într-o funcţie din domeniul resurselor umane cu studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă/masterat: 8 ani.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 iulie 2018;
  • proba scrisă –  01 octombrie 2018.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti,
Km. 10,5, municipiul Bucureşti, sector 1, telefon 021/3194000 int. 267 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 07.30-14.30).

Sursa: Forțele Aeriene Române, 30 iunie 2018

Posturi psiholog, clasificarea după județ