Sari la conținut

Tematică și bibliografie – Posturi ofțer de poliție (psiholog), martie 2019

Tematică și bibliografie recomandată candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi de ofițer de poliție – psiholog prin încadrare directă

Tematică:

 • Tulburările de personalitate;
 • Tulburările asociate traumei și factorilor de stres;
 • Tulburările depresive;
 • Tulburările anxioase;
 • Testul psihologic: definiție, clasificarea testelor psihologice, teoria clasică și teoria probabilistică a testului psihologic, criterii de apreciere a unui test, analiza de itemi, critici ale testelor psihologice din perspectiva beneficiarilor competenței psihologilor;
 • Comunicarea organizaţională: tipurile comunicării organizaţionale, perturbarea comunicării organizaţionale, cauzele perturbărilor comunicării organizaţionale;
 • Observația;
 • Interviul psihologic – cadrul general;
 • Tipuri de probleme etice în cercetarea psihologică și în activitatea de evaluare a personalității;
 • Patologie organizațională: burnout-ul ca epuizare profesională, workaholism-ul sau dependenţa de muncă, mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de muncă;
 • Strategii de construire a chestionarelor de personalitate: metoda intuitivă, metoda empirică, metoda analizei factoriale;
 • Teoria factorială a lui R.B. Cattell asupra formării şi funcţionării personalităţii. Chestionarul 16 factori primari – 16 P.F.Q.
 • Chestionarul Eysenck de personalitate, EPQ şi Inventarul Eysenck de Personalitate, E.P.I.;
 • Comportamentul în grup la locul de muncă;
 • Reglementări privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog.
 • Răspunderea disciplinară în exercitarea profesiei de psiholog.
 • Activitatea de psihologie în M.A.I.
 • Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului.
 • Structura organizatorică a Poliției Române.
 • Reglementări privind organizarea și funcționare Poliției Române.
 • Normele de conduită profesională a polițistului.

Bibliografie:

 1. American Psychiatric Association, DSM 5 – Manual de diagnostic şi clasificare statistică a tulburărilor mentale (ediţia a – 5 – a), Bucureşti, Editura Medicală Callisto, 2016 (pag. 155-188, pag. 189-233, pag. 271-290, pag. 645-682)
 • Stan Aurel, Testul Psihologic – Evoluţie, construcţie, aplicaţii, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag.105 – 244, pag. 325-327);
 • Dafinoiu Ion, Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag. 44-51, pag. 63-163);
 • Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul I, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 501 – 506, pag. 519 – 523, pag. 523 – 535);
 • Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul II, Editura Polirom, Iași, 2007, (pag. 597 – 642);
 • Minulescu Mihaela, Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate, ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, (pag. 20-25, pag. 96 – 116, pag. 203 – 216);
 • Bogathy Zoltan, Manual de psihologia muncii și organizațională, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 247-262);
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004;
 • Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deotologie al poliţistului;
 • Hotărârea Consiliului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară;
 • Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I. cu modificările și completările ulterioare

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

Sursa: Poliția Română, 14 ianuarie 2019