• Benton Visual Retention Test (BVRT) este un test care măsoară percepția vizuală, memoria vizuală și aptitudinile de construcție vizuală