• Luarea de notițe este esențială atunci când utilizăm observația ca metodă de cercetare