• Fiecare are calea lui, timpul lui, travaliul lui, mai scurt sau mai îndelungat, de suferinţă şi durere, de înţelegere cu mintea sau inima a ceea ce este, a ceea ce vrea să fie