• Normalitatea și anormalitatea reprezintă o convenție socială, o normă socială, care se aplică unui anumit context socio-cultural