Supervizare profesională în psihologie clinică

Supervizarea profesională în psihologie clinică este o activitate profesională desfășurată sub forma unui stagiu de pregătire profesională, cu durata de cel puțin 1 an, realizată de psihologul practicant cu atestat de liberă practică sub supervizare aflat într-o relație contractuală cu un psiholog principal sau specialist certificat de către Colegiul Psihologilor din România, în scopul formării și dezvoltării competențelor profesionale adaptate psihologiei clinice.

Statutul de psiholog supervizor în psihologie clinică oferă dreptul psihologului clinician principal/specialist de a superviza activitatea psihologilor practicanți sub supervizare, pe linia competențelor pe care aceștia trebuie să le dezvolte.

Accesați: Supervizare – Comisia de psihologie clinică și psihoterapie