Site de psihologie

Supervizare profesională – Asociația CCDU-Phoenix

Supervizare profesională: Psihologie clinică, Psihopedagogie specială, Psihologia muncii și organizațională, Psihologie aplicată în domeniul Securității Naționale

Organizator: Asociația CCDU-Phoenix prin Cabinet Individual de Psihologie Comăneanu Maria

Dată/Locație:

19 ianuarie 2018 – București – h 14.00-18.00

Supervizor: Comăneanu Maria – Psiholog principal, supervizor

Durata supervizării: 12 luni

Taxă: 180 lei/lună

E-mail: comaneanu_maria@yahoo.com

Tel: 0734/218.855 ; 0765/507.529

Informații suplimentare: La sfârşitul perioadei de supervizare se vor elibera/obține: Avizul Supervizorului; Raportul de Activitate; Portofoliul care va conţine redactarea a 3 cazuri (psihopedag.spec.) și 5 cazuri (p.clinică) de evaluarea şi diagnoză a copiilor şi a familiei acestora; Suportul teoretic şi practic , Materiale de lucru, Formatul electronic al programului şi al  materialelor – teste, fişe de evaluare, programe de intervenție individualizate şi practice, scale de evaluare și notare.

Întocmirea portofoliului urmăreşte reperele la evaluarea CPR astfel încât supervizatul să cunoască şi să  utilizeze un minim de 10 instrumente de evaluare psihologică și psihodiagnoză; să cunoască și să întocmească un aviz psihologic, concluzia psihologică, raportul de evaluare şi diagnoză a cazurilor.

Supervizarea în realizarea proiectului de cercetare (psihopedag.spec.) respectă reperele specificate la evaluarea CPR: identificarea problemei; formularea obiectivelor şi ipotezelor de lucru; eşantionarea; alegerea metodelor şi strategiilor adecvate.

http://www.asociatia-phoenix.ro/