Supervizare profesională – Asociația Catharsis

Supervizare profesională: Psihologie clinică

Organizator: Asociația Catharsis

Dată/Locație:

07 decembrie 2017București, Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4, sala nr. 77

Supervizori: Iulia Oprea, Daniela Georgescu, Mihaela Cișmilianu

Durata supervizării: 12 luni

Taxă150 lei pe ședință (50 lei / oră)

E-mail: cursuri@asociatiacatharsis.ro

Tel: 0724/254.797

Informații suplimentare: Activitatea va consta în supervizarea activității clinice a psihologilor (cazuri de evaluare clinică, psihodiagnostic și intervenție psihologică).

Sursa: http://www.asociatiacatharsis.ro/, 02 decembrie 2017