Supervizare – comisii de specialitate

Comisia de psihologie clinică și psihoterapie

  • psihologie clinică;
  • consiliere psihologică;
  • psihoterapie.

Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor

  • psihologia muncii și organizațională;
  • psihologia transporturilor;
  • psihologie aplicată în servicii.

Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

  • psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;
  • psihopedagogie specială.

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

  • psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
  • psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

Accesați: Registre supervizori – 2018