Spre sufletul omului, pe cărările artei

Spre sufletul omului, pe cărările artei

Operele de artă păstrează si codifică experiența omenească atât în profunzime, cât și în extensie. Ele o țin ascunsă sau ne-o revelează: depinde de întrebările pe care știm să le adresăm.

Atelier București

Formator: Cristina Popov este formator autorizat pentru diferite categorii profesionale (din 2005), moderator pentru grupuri de dialog în jurul artei și a semnificației artei în viața oamenilor, co-formator în cadrul Asociației pentru Consiliere și Psihoterapie Psihanalitică din București.

Cui se adresează cursul: Psihologi, psihologi clinicieni, psihoterapeuți, consilieri, psihopedagogi – atestați sau aflați în formare, persoane interesate în cercetarea felului în care experiența umană, individuală sau colectivă, este captată, semnificată și ilustrată în artă.

Tematică și abordare: Trăim într-o societate în care munca efectuată și serviciile primite sunt foarte specializate și fiecare cunoaște în profunzime doar o parte îngustă din ceea ce reprezintă funcționarea unui om normal, în viața de zi cu zi. Și totuși, ca psihologi, suntem confruntați cu necesitatea de a observa destinul întreg al unei persoane, în multitudinea determinărilor sale, în contextul cel mai larg al vieții sale – așa încât să înțelegem ce se întâmplă cu el, cum am putea să-i ușurăm suferința și să-i sprijinim dezvoltarea. Ideea de bază a acestui curs este aceea că studiul artei ne ajută în mod deosebit în demersul de a înțelege ansamblul vieții unui om, de a căpăta o perspectivă care merge dincolo de limitările inerente utilizării limbajelor de specialitate. Metoda de fond folosită aici este fenomenologia, o abordare care integrează cu ușurință cunoștinte din psihologie, psihanaliză sau estetică; totodată, în cadrul fiecărui curs va fi prezentat un autor consacrat, cu metoda sa de a studia artele și relevanța operelor de artă pentru înțelegerea omului.

Subiecte abordate în cadrul cursului:
– Natura artei, a artistului și a operei de artă (abordarea fenomenologică);
– Contextul, compoziția, „ființa” operei de artă;
– Exerciții estetice: cum să primim cu sensibilitate și în cunoștință de cauză o anumită operă de artă; despre estetica distinctă a fiecărui simț și ce trăsături dezvoltă în percepția individului;
– Raportul dintre universul artei și cel al vieții cotidiene;
– Raportul dintre ficțiune și realitate în cadrul operelor de artă: în ce mod arta păstrează realitatea autorului, a spectatorului, a contemporaneității, și în ce mod o deformează?
– Problema adevăr și neadevăr (adevărul ca Aletheea), adevărat sau verosimil – în opera de artă; în ce mod ajungem, prin artă, mai aproape de adevăr, și de ce tip de adevăr ne așteptăm să ne apropie arta;
– Raportul dintre a crea arta, a contempla arta și a te întâlni cu celălalt prin artă („Künstler und Bewahrer”; atelierele de creație; prieteniile muzicale; comunitatea din jurul operelor; discuția despre artă în cadrul unei psihoterapii; apropierea în iubire prin artă);
– Părțile implicate în viața unei opere de artă: rolurile de artist individual sau artist într-o echipă de artiști; de artist-creator, artist-interpret al rolurilor create de alții sau artist-coordonator; rolul de comanditar; rolul de spectator; rolul de critic-estet, de scriitor, gânditor sau psiholog care lucrează pe baza artei.
– Tipuri de procese psihologice, individuale sau de grup, implicate în creație;
– Artă și joc, în lumea jocurilor computerizate și virtuale;
– Artă și patologie: încercarea de a te demarca de ceilalți sau a te izola de ceilalți prin artă;
– Artă și ideologie: cum recunoaștem și cum ne protejăm de un mesaj ideologic precis, dar nu explicit, care se transmite printr-o lucrare de natură artistică;
– Arta și inconștientul uman: ce loc are inconștientul în raportul unui om cu operele de artă?
– Arta și conștientul uman (ce anume este conștient pentru unii, dar nu și pentru alții din participanții la un act artistic? Cum ne ajută arta în conștientizare, nu doar în exprimarea unor fantasme primare?)
– Laic și sacru în artă: ce a însemnat, pentru individ, pentru artist, pentru spectator, laicizarea artei în spațiul european;
– Artă și filosofie: cum citim un filosof-artist prin propria lui artă (mari gânditori-artiști, ca Michelangelo, Holderlin, Eminescu, Schubert, Wagner, Bergman, Tarkovski etc);
– Opera de artă mediind un întreg drum personal de devenire (de exemplu, jurnalul de devenire personală al părintelui Henry Newven, mediat de tabloul lui Rembrandt, „Întoarcerea fiului risipitor”);
– Întâlnirile prin artă peste timp (de la evenimentul istoric la dramaturgul care l-a pus într-o piesă, de la compozitorul care a pus piesa pe muzică și până la interpreții contemporani, al căror spectacol e transmis în cinematografele HD contemporane);

Beneficiile participării la curs: Participanții vor primi, într-o manieră concisă, repere pentru a cerceta în mod substanțial contextul în care se produc și se prezintă operele de artă către public;
Vor exersa, în cadrul fiecărei sesiuni, întrebarea: în ce mod este relevantă o anumită operă de artă pentru viața oamenilor despre care vorbește ea sau către care vorbește ea;
Vor exersa gândirea interdisciplinară, mediată de problematica extinsă a artei;
Vor învăța să privească aspectele așa-zis „tehnice” ale artei (procedee artistice, trăsături de stil, limbaj de specialitate, curente estetice contemporane) drept expresii ale unor trăiri comune tuturor oamenilor, mai degrabă decât drept convenții limitate la universul criticilor de artă și al artiștilor;
Vor învăța „să vadă nevăzutul” din operele de artă, să decodeze mesajele latente, să citească progresiv straturile de semnificație ale unei opere de artă;
Vor dobândi în scurt timp un mod de a pune întrebări și de a discuta cu iubitorii de artă sau cu profesioniștii din artă care să fie temeinic și relevant pentru dialog;
Vor petrece câteva ore în compania bogățiilor pe care ni le-au lăsat unii dintre cei mai mari artiști și comentatori de artă;
Și, nu în ultimul rând: vor avea șansa să-și dezvolte sensibilitatea și receptivitatea pentru unul din cele mai satisfăcătoare moduri ale existenței, și anume: compania marii arte.

Competențe obținute la finalul cursului:
· o înțelegere mai fină și mai cuprinzătoare a experiențelor umane pe care le are la bază activitatea artistică (fie ea creativă sau contemplativă);
· cunoștințe de istorie și metodologie în studiul artei;
· abilități de a analiza ei înșiși, autonom, relația dintre o anumită persoană și o operă de artă, cu aplicații în munca de psiholog sau psihoterapeut;
· abilități de dialog interdisciplinar ;
· receptivitate sporită pentru fenomenele artei, precum și pentru trăirile iubitorilor de artă.

Locatie: București, zona străzii General Berthelot, Casa Radio. Locația exactă va fi comunicată la înscriere.

Structura: 12 sesiuni (2 ore/sesiune), în intervalul 23 februarie – 20 iulie 2018
Datele de desfășurare a cursului: Vineri, ora 18.15 – 20.15
23 februarie 2018
9, 23 și 30 martie 2018
20 aprilie 2018
4 și 18 mai 2018
8, 15 și 29 iunie 2018
13 și 20 iulie 2018
* În funcție de solicitări, se poate organiza o a doua grupă pentru același curs, cu program bilunar, miercurea, în intervalul 11,00 – 13,00, între 21 februarie – 18 iulie 2018.

Modalitate de înscriere:
Taxa de participare: 50 lei/persoană/sesiune (cu achitarea participării la minimum 4 sesiuni ale cursului – minimum 200 lei).
Termen limita de înscriere – 17 februarie 2018.

Înscrierea se face la adresa asociatiadeconsiliere@gmail.com cu mențiunea – înscriere la atelierul „Spre sufletul omului, pe cărările artei”.

În cazul în care nu puteți participa decât la grupul suplimentar, cu program miercurea, între 11,00 – 13,00, vă rugăm să menționați acest lucru.

După înscriere, veți primi prin e-mail confirmarea de participare și datele despre locație.

Taxa se achită prin ordin de plată către: Asociaţia de Consiliere și Psihoterapie Psihanalitică din Bucureşti

CIF – 18690388
ING Bank
RO76 INGB 0000 9999 0576 8618
după cum urmează: 200 lei pentru primele 4 sesiuni ale cursului: până la data de 17 februarie 2018; următoarele plăți sunt în tranșe de 200 lei pentru 4 sesiuni.