Site de psihologie

Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu“ Hunedoara – posturi vacante – psiholog specialist

Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu“ Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 2 posturi – psiholog specialist.

Condiții specifice:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie;
  • psiholog clinician specialist;
  • minimum psihoterapeut autonom cu formare într-o formă de psihoterapie compatibilă cu activităţile specifice grupelor de vârstă (sau consilier);
  • formări continue ce se pot aplica atât grupelor de copii cu nevoi speciale cât şi celorlalte afecţiuni neuropsihice specifice pe grupe de vârsta din Serviciul ambulator psihiatrie şi C.S.M. copii;
  • experienţă de minimum 4 ani în psihodiagnoză pediatrică, consiliere psihologică şi psihoterapie individualizată în funcţie de patologia copilului.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 30 octombrie 2017;
  • proba scrisă – 07 noiembrie 2017;
  • interviul – 09 noiembrie 2017.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială .

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, str. Victoriei, nr.14,  Hunedoara , telefon 0254/713.820 interior 210 .

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România – http://posturi.gov.ro/ , 21 octombrie 2017