Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București – posturi psiholog

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 2 posturi – psiholog practicant.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
  • 1 an vechime ca psiholog stagiar;
  • certificat psiholog clinician practicant autonom.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 08 februarie 2018;
  • proba scrisă – 16 februarie 2018;
  • interviul – 22 februarie 2018.

Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Bucureşti, Şos. Berceni nr. 10, sectorul 4, telefon 021/334.42.66 interior 319.

Sursa: Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Bucureşti, 27 ianuarie 2018

Posturi psiholog, clasificarea după județ