Specialist coach – autorizat de Autoritatea Națională a Calificărilor Profesionale pentru Adulți

Curs specialist în activitatea de coaching: 4 module online + 1 modul și examen la sala = maxim 12 persoane

Data / Locație: 5-7 iunie (modulul I), 12-14 iunie (modulul II), 19-21 iunie (modulul III), 2 ședințe de intervizare (modulul IV), 26-28 iunie / 4-5 iunie (modulul V) | Online

Curs de specializare profesională, autorizat de Autoritatea Națională a Calificărilor Profesionale A.N.C. (fost CNFPA) și recunoscut U.E. La sfârșitul acestuia participanții vor primi un Certificat de absolvire de Competență Profesională pentru ocupația de Consilier pentru Dezvoltare Personală (cod COR 242412).

Taxa de participare: Reducere de la 7000 lei la doar 4400 lei (pentru susținerea integrală la sală) și acum (pentru susținerea primelor 4 module online și modul 5 la sală) la 3900 lei

Organizator: Asociația CCDU-Phoenix

Coordonator curs: Comăneanu Maria –psiholog principal și specialist în psihologie clinică, psihopedagogie specială, psihologia muncii și transporturilor, psihologie aplicată în domeniul securității naționale / supervizor profesional în psihologie clinică, psihopedagogie specială, psihologia muncii și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

Formator: Dan Stratulat Rugină – psiholog, cadru didactic universitar specializat în psihologia aplicativă, științe psiho-comportamentale, coach și trainer, format în mediul științific al Academiei Române, Departamentul de Psihologie al Institutului de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu Motru”.

Telefon: 0734/218.855

E-mail: comaneanu_maria@yahoo.com

Site: https://asociatia-phoenix.ro/