Simulare psihologie – 2018 Bacalaureat

Variantele/modelele de subiecte, precum și baremele de evaluare şi de notare elaborate în coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare.

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.

Psihologie 2018 – model

Psihologie 2018 – barem

Sursa: http://portal.edu.ro/

 

Accesați: Declarația unică 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice