Simptome majore ale tulburărilor de anxietate/frică

Frica și/sau anxietatea dezadaptativă

Anxietatea generalizată

 • Simptome fiziologice: tulburări de somn, oboseală, tulburări digestive, dureri și disconfort fizic, dureri de cap.
 • Simptome comportamentale și cognitive: îngrijorare, gânduri și comportamente evitante, supraestimarea semnificației și a probabilității amenințării, imposibilitatea realizării distincției dintre siguranță și pericol.
 • Simptome subiective: stare de încordare, îngrijorare și incapacitatea de a se relaxa sau a se concentra.

Tulburarea de panică

 • Simptome fiziologice: dificultăți de respirație, senzația de nod în gât, dureri toracice, tulburări digestive, amețeli.
 • Simptome comportamentale și cognitive: gânduri și comportamente evitante.
 • Simptome subiective: lipsa de control, teama de a înnebuni sau teama de a muri.

Fobia socială (tulburarea de anxietate socială)

 • Simptome fiziologice: bătăi puternice ale inimii, transpirații, înroșirea feței, tulburări digestive, tremurături, voce tremurată.
 • Simptome comportamentale și cognitive: blocaj mental și comportamental, gânduri și comportamente evitante.
 • Simptome subiective: stânjeneală, sentimentul că ești respins ori observat.

Fobia specifică

 • Simptome fiziologice: bătăi puternice ale inimii, tremurături, transpirații, tulburări digestive.
 • Simptome comportamentale și cognitive: blocaj mental și comportamental, gânduri și comportamente evitante.
 • Simptome subiective: sentimente de frică și îngrijorare legate de vătămarea fizică în prezența unor obiecte (animale) sau situații specifice (înălțimi, spații mici și înguste).

TSPT

 • Simptome fiziologice: tulburări de somn, tendința de a tresări cu ușurință.
 • Simptome comportamentale și cognitive: iritabilitate, convingeri și gânduri negative despre sine, amintiri recurente legate de traumă, hipervigilență, atenție focalizată asupra amenințărilor, gânduri și comportamente evitante.
 • Simptome subiective: sentimente de frică, mânie, culpabilitate, rușine, alienare, lipsa afectelor pozitive.

Sursa: Ghid clinic de tratament substitutiv al dependenței de opiacee; prof. dr. Dan Prelipceanu, dr. Gabriel Cicu – Bucureşti : Editura Asociaţiei Psihiatrice Române, 2010