Seninătatea – Christophe Andre

Seninătatea – Christophe Andre

25 de povestiri despre echilibrul interior

A Zâmbi – fragment

Zâmbetul mobilizează cinsprezece mușchi, iar mutrele îmbufnate solicită patruzeci. Odihniți-vă: zâmbiți!

Este un fenomen bine cunoscut de specialiștii emoțiilor: așa-numitul feedback facial, care face ca zâmbetul să sporească ușor stările sufletești pozitive.

Cele mai amuzante studii în acest domeniu constă în a vi se cere să priviți desene animate umoristice ținând un creion între dinți (încercați: veți vedea că asta vă silește să faceți o grimasă care seamănă cu un zâmbet), fie între buze (grimasa devine o mimică tristă). Imaginile văzute cu zâmbetul pe față, chiar și puțin forțat, sunt socotite mai nostime decât cele văzute având colțurile gurii căzute. Apreciem mai mult viața zâmbind, decât încruntându-ne…

S-a putut arăta, de asemenea, într-un studiu frumos și emoționant, că persoanele rămase văduve de puțină vreme (în jur de șase luni) care ajung să zâmbească sincer evocând perechea dispărută  (trecând peste toate și gândindu-ne la fericirea de a o fi întâlnit) vor fi de multe ori cele care își vor reveni mai bine peste doi ani. Fără îndoială, pentru că în pofida tristeții și a absenței, ele reușesc să-și amintească lucrurile frumoase și momentele fericite trăite împreună.

Important: acest efect protector al capacității de a zâmbi în ciuda tristeții există cu atât mai mult cu cât zâmbetul este mai sincer și corespunde unor stări sufletești autentice.

Descriere CIP a Bibliotecii Naționale a României: Andre Christophe; Seninătatea: 25 de povestiri despre echilibrul interior / Christophe Andre; trad. Adriana Steriopol. – București, Editura Trei, 2013

Accesați: Cărți care au schimbat percepțiile unor generații întregi