Selecție de articole – 2019

Post psiholog București – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş”, 30 iulie 2019

Post expert (psiholog) Constanța – U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, 30 august 2019

Posturi referent (psiholog) București – U.M. 02500 București, 06 august 2019

Post expert (psiholog) Prahova – U.M. 02540 Breaza, 05 august 2019

Post ofițer de poliție – Agenția Națională Antidrog, 12 septembrie 2019

Diferențe între Educația pentru carieră și Consilierea în carieră

Tipuri de psihopatologie şi criterii diagnostice

Impactul evenimentelor traumatice asupra creierului în dezvoltare

Familia şi relațiile de ataşament

Hotărâre pentru abrogarea unor acte normative – Colegiul Psihologilor din România, 21/29 decembrie 2018

Scala de depresie a Centrului de Studii Epidemiologice (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale – CES-D)

Scala de depresie Montgomery-Asberg (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS)

Scala Carroll de evaluare a depresiei (Carroll Rating Scale for Depression – CRS)

Modelul TF-CBT: Copingul și procesarea cognițiilor legate de traumă

Modelul TF-CBT: Construcția narațiunii despre traumă

Modelul TF-CBT: Coping cognitiv

Scala Calgary de evaluare a depresiei din schizofrenie (Calgary Depression Scale for Schizophrenia – CDSS)

Cuprinsul unei scrisori de intenție

Inventarul lui Zimmerman de diagnostic al depresiei (Zimmerman Inventory to Diagnose Depression – IDD)

Tipuri de comunicare

Inventarul de depresie Beck (Beck’s Depression Inventory – BDI)

Surse de stres la locul de muncă

Modelul TF-CBT: Identificarea și modelarea emoțiilor

Modelul TF-CBT: Tehnici de management al stresului și relaxare

Modelul TF-CBT: Psihoeducarea copilului și a părintelui

Conceptul de stil de viață

Modelul intereselor, adaptat după Holland (1979, 1997)

Intervenții validate științific asupra traumei la copii; modelul intervenției cognitiv-comportamentale focalizate pe trauma (trauma- focused cognitive-behavioral therapy, TF-CBT)

Principii care stau la baza autoreglării emoționale

Reziliență şi dezvoltare posttraumatică

Autor David Lewis, cartea e o traducere în franceză apărută în 1989, numită “Donne-moi la main”

Procesul de evaluare și intervenție clinică în tulburările de anxietate și în tulburările de atașament: etape, tehnici, strategii

Fabule DUSS

Retrospectivă și proiecte

Scala de Depresie Montgomery-Asberg (The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale)

Inventarul de Depresie Beck – BDI

Ghidul de interviu structurat pentru Scala Hamilton de evaluare a depresiei

Modelul TF-CBT: Monitorizarea in vivo a răspunsului la amorse ale evenimentului traumatic

Scala Hamilton de evaluare a depresiei – HDRS (Hamilton Depression Rating Scale), (versiunea Per Bech, 1986)

Scalele de depresie Newcastle (Newcastle Depression Scales)

Modalități de debut al TSA

Scala lui Zung de auto-evaluare a depresiei (Zung Self-Rating Depression Scale – SDS)

Scala Edinburgh de depresie postnatală (Edinburgh Postnatal Depression Scale-EPDS)

Scala de melancolie (Melancholia Scale – MES)

Tulburările de atașament

Anxietate și atașament: fundamentare științifică – noțiuni introductive

Rolurile de gen

Modelul TF-CBT: Intervenții terapeutice cu diada copil-părinte

Modelul TF-CBT: Strategii de management al comportamentului copilului de către părinte

Scala de evaluare a depresiei Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale – HDRS)

Scalele Bayley – Scala de dezvoltare neuropsihică a copiilor de 1-30 luni – descriere

Achiziții și semne înaintea vârstei de 2 ani

Test diagnostic autism (Test M-CHAT)

85 de filme de văzut măcar o dată

Cei șase stâlpi ai încrederii în sine – de Nathaniel Branden

Teoriile neuro-biologice moderne ale emoțiilor

Scoruri ATEC

Câte credite trebuie să ai pe an la Colegiul Psihologilor

Screening TSA

Aprecierea dezvoltării neuropsihice la copiii de 1 – 36 luni

Scala indexului schimbării vieţii de Thomas Holmes

Scala Carroll de Evaluare a Depresiei – CRS

Scala de evaluare clinică a demenței (CDR: Clinical Dementia Rating)

Scala de identificare a stesorilor psihosociali și de mediu

Scala de evaluare a credințelor iraționale legate de jocurile de șansă

Scala de evaluare a stimei de sine

Paradigma dinamic-psihanalitică

Scala de dezvoltare (stimulare) a limbajului în normalitate

Paradigma cognitiv-comportamentală

Motivele clienților pentru a solicita consultanță și strategii de consiliere și intervenție utilizate de către practicieni în livrarea serviciilor psihologice în domeniul sportiv

Tulburările anxioase ale copilăriei

Scala de atitudini disfuncționale, forma A

Scala de inteligenţă Stanford-Binet. A cincea ediţie

Fragment: Mahatma Gandhi – O viață legendară, Romain Rolland

Tulburarea de personalitate dependentă – criterii de diagnostic (DSM-5)

Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PROIECT)

Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România

Simbolismul corpului uman – Mituri și arhetipuri în tradițiile spirituale

Scala de evaluare a limbajului C. Păunescu

Scalele de dezvoltare infantilă Gesell

Scală și caracteristici ASRS

Scala de evaluare a autismului infantil – CARS

Componentele psihologice investigate în cursul interviului clinic

Categorii de personal descrise în anexa 1 din HG nr.355/11 aprilie 2007 (versiunea actualizată cu HG nr. 1169/2011)

Lista aptitudinilor umane grupate în cele cinci clase de aptitudini (Fleishman și Relly, 2008)

Clasificare euristică a bolilor în funcție de tabloul clinic și mecanismele etiopatogenetice

Lista colaboratorilor externi (psihologi) selectați de Avocatul Poporului – Ordinul 29/2019

Tulburarea de spectru autist – Criterii de diagnostic (DSM-5)

Mentalitatea față de muncă la români

Consecințele consumului de heroină în timpul sarcinii

Tulburările disociative

Criterii DSM IV pentru diagnosticul de abuz de substanțe

Editori de teste psihologice

Reviste de psihologie disponibile online

Activarea comportamentală (planificarea recompenselor și programarea activităților)

Trainingul asertiv

Posturi psiholog (15-21 aprilie 2019)

JASP – alternativă gratuită SPSS

Separare și respingere

Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru ședințele Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România

Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică avizate de CPR

Trebuinţele de apartenenţă şi dragoste

Satisfacerea generează noi motivații

Nomenclator programe de studii universitare nivel licență (2019-2020)

Mastere acreditate CPR (2019-2020)

Diagnosticul dependenței de opioide

Simptome majore ale tulburărilor de anxietate/frică

Dependența de opiacee -evaluarea inițială

Fragmente: Motivație și personalitate / Abraham H. Maslow

Câteva tipuri comune de psihoterapie

Minutul de lectură: scrieți și citiți

Minutul de lectură: oamenii temători

Frică și anxietate firească versus frică și anxietate patologică

Minutul de lectură: puncte forte / puncte slabe

Minutul de lectură: consumul excesiv de politică ne transformă în animale

Minutul de lectură: teoria porții de control (Wall și Melzack, 1960)

Minutul de lectură: Sindromul Stockholm

Fabulele Duss

Evaluare în vederea includerii în tratamentul de substituție

Minutul de lectură: dependența de alcool

Ghid clinic de tratament substitutiv al dependenței de opiacee – Intervenții psihoterapeutice

Minutul de lectură: grija față de sine

Ghid clinic de tratament substitutiv al dependenței de opiacee – Consultația clinică

Minutul de lectură: tentativele de suicid

Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică

Scala Zung de autoevaluare a depresiei

Foaie de scorare: Newcastle, HDRS, MES

Chestionar de interese profesionale Holland

Tulburările de spectru autist. Examene clinice și paraclinice

Terapia de interacţiune părinte-copil

SPRINT

Modele de intervenție. Reguli de lucru în cazurile de abuz sexual din perspectiva psihosocială

Minutul de lectură: respirația

Scala Edinburgh de Depresie Postpartum – EPDS

Minutul de lectură: trauma

Scala de Depresie pentru Schizofrenie Calgary – CDSS

Schimb de informații și idei – nu există două lucruri la fel și nici un lucru nu rămâne același

Scala de Depresie a Centrului de Studii Epidemiologice – CES-D

Evenimente traumatice – după Foa et al. (2007)

Minutul de lectură: tulburările somatoforme

Scala de Evaluare Globală a Funcţionării

Formular de înregistrare a expunerii in vivo/ în imaginar – după Foa et al. (2007)

Minutul de lectură: plăceri bahice

Eficiența intervențiilor online (Andrews et al., 2018)

Minutul de lectură: ce faci pentru fericirea ta?

Cei 4 C importanți. Betty Lou Bettner, Ph.D.

Minutul de lectură: fobia socială

Stilul de viață – abordare adleriană

Minutul de lectură: diagnosticarea tulburărilor afective

Mituri despre intimidate

Minutul de lectură: tulburarea depresivă majoră

Minutul de lectură: tulburarea bipolară

Frica și anxietatea

Minutul de lectură: tulburarea depresivă majoră

Minutul de lectură: vulnerabilitate la stres

Ghid clinic de tratament substitutiv al dependenței de opiacee – Consilierea

Margareta Toma

Minutul de lectură: tulburarea de adaptare

Fragment – Reziliență și manifestări clinice în comportamentul persoanelor izolate, dispărute, reținute sau capturate

Minutul de lectură: strategii de comunicare

ICD-10 se poate descărca gratuit în format pdf

Minutul de lectură: respirația controlată

Minutul de lectură: așteptările

Minutul de lectură: tulburarea de anxietate generalizată

Minutul de lectură: riscul de suicid

Minutul de lectură: modelul „Big Five”

Minutul de lectură: predispozițiile înnăscute și influențele mediului

Minutul de lectură: semne și simptome clinice

Minutul de lectură: aspecte cheie ale intervențiilor clinice de tip TCC

Minutul de lectură: strategii interpersonale

Comparație între categoriile tulburărilor de personalitate din DSM-5 și ICD-10

Minutul de lectură: fișa de analiză a progresului

Minutul de lectură: perspectiva AA

Simptomele stresului psihic

F60.6 Tulburarea de personalitate evitantă/F60.0 Tulburarea de personalitate paranoidă

F60.3 Tulburarea de personalitate de tip bordeline

F52 Disfuncția sexuală

Minutul de lectură: semne ale consumului excesiv de alcool

F90.0 Tulburarea activității și atenției

Minutul de lectură: psihoterapia are limitele ei

Tehnici comportamentale

Minutul de lectură: Alcoolicii Anonimi

Tulburarea de personalitate antisocială – Fișa de ajutor pentru decizii

Minutul de lectură: încrederea în sine

Hotărârea nr. 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

Supervizare profesională

Minutul de lectură: respectul de sine

Minutul de lectură: viața ne lansează adesea provocări

Minutul de lectură: limitarea dependențelor

Minutul de lectură: toți avem un rol de jucat

Minutul de lectură: schimbarea

Formular de feedback

Minutul de lectură: terapeutul tău contează mai mult decât alegerea sistemului terapeutic

Minutul de lectură: tot ce se petrece în creier are manifestări şi surse chimice

Minutul de lectură: am depresie?

Minutul de lectură: nu e slăbiciune să cauţi ajutor la un terapeut

Minutul de lectură: ascultă-i pe cei care te iubesc

Minutul de lectură: subiecții anxioși

BVRT – Benton Visual Retention Test

Minutul de lectură: depresia te slăbeşte

Minutul de lectură: prăbușirea psihică

Bloc notes

Minutul de lectură: ideea că depresia a avut cândva o funcţie utilă

Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

Minutul de lectură: o simplă disfuncţie

Minutul de lectură: depresia și sărăcia

Minutul de lectură: reducerea numărului bolilor

Scala refacerii sociale – psihosocial

Minutul de lectură: nașteri cu autism

Minutul de lectură: identităţile verticale

Minutul de lectură: identităţile orizontale

Minutul de lectură: predispoziţia către dragoste a părintelui

Minutul de lectură: alegem să ne trăim propriile vieți

Minutul de lectură: handicap/dizabilitate

Minutul de lectură: prăbușirea psihică

Minutul de lectură: atacul de panică

Minutul de lectură: industria turismului de observare a animalelor sălbatice

Minutul de lectură: nivelul comportamental

Minutul de lectură: exercițiu de respirație pentru creșterea capacității de concentrare a atenției (Jenkson, 1977)

Minutul de lectură: traumele și lipsurile din copilărie

Minutul de lectură: exercițiu de respirație pentru creșterea capacității de concentrare a atenției

Minutul de lectură: notarea gândurilor negative disfuncționale

Manual ADHD

Minutul de lectură: plăcerea de a avea grijă de copii

Training pentru screening interactiv psihiatric – 2

Chestionarul pacientului pentru CRIPS

Minutul de lectură: repetiția e mama învățăturii

Tehnici simple de inducție hipnotică (Judith Rhue, Lynn și Kirsch, 1993)

Autoprogramarea mentală și comportamentul eficient

Examenul de bacalaureat național 2019 (psihologie) – Model

Minutul de lectură: copiii născuți în urma unui viol

Minutul de lectură: sarcina prin constrângere drept o armă din arsenalul puterii și controlului

Minutul de lectură: ideea de viol în cadrul căsătoriei

Minutul de lectură: femeia care păstrează un copil conceput prin viol

Minutul de lectură: delicvența juvenilă

Minutul de lectură: maturizarea nu vine odată cu adolescența

„Poţi să fluieri, Johanna”, o carte curajoasă despre preţuirea vieţii

Fragmente: Învățare. Memorii. Autor: Tara Westover

Minutul de lectură: banii și răutatea

Minutul de lectură: nu vei mai avea timp pentru răutățile celorlalți

Minutul de lectură: oamenii văd înainte de toate un chip frumos

Minutul de lectură: amintirile ne definesc

Minutul de lectură: oamenii sensibili și cu suflet mare

Fragmente: Purgatoriul îngerilor, Camelia Cavadia

Minutul de lectură: o luptă cu lumina și întunericul

Fragmente: Purgatoriul îngerilor. Camelia Cavadia – Anual, în întreaga lume, dispar aproape un milion de copii

Minutul de lectură: soluția salvatoare pentru sine

Minutul de lectură: gândirea pozitivă

Minutul de lectură: timpul nu repară nimic

Cum trebuie și cum nu trebuie să procedăm cu subiecții pasiv-agresivi care refuză dialogul

Minutul de lectură: inocența unui copil

Nou de la Editura Cartea Copiilor: „Ultima călătorie. Doctorul Korczak și copiii săi”, o carte puternică despre respectul faţă de copilărie

Fragmente: Purgatoriul îngerilor. Camelia Cavadia

Metoda desensibilizării în plan imaginativ

Minutul de lectură: rupturile conjugale

Minutul de lectură: când te implici într-o aventură

Relaxarea în etape

Minutul de lectură: afecțiunea este mediul înconjurător al căsniciei, în vreme ce sexul este un eveniment

Fragmente: Purgatoriul îngerilor – Nu suntem egali, niciodată nu am fost

Minutul de lectură: când un bărbat e de acord cu o relație exclusivă cu soția lui

Minutul de lectură: nevoie de apropiere fizică

Minutul de lectură: cât este de important să profiți la maximum de ceea ce ai

Minutul de lectură: încrederea se formează de cele mai multe ori de la o vârstă fragedă

Fobii complicate

Minutul de lectură: ce este iubirea?

Minutul de lectură: de cine trebuie să ne ferim?

Minutul de lectură: soțul ideal

Cărţi care să te ajute să îi înţelegi mai bine pe cei din jur, să îţi creezi relaţii mai bune și să îţi pui la punct viaţa

Minutul de lectură: sexul premarital

Minutul de lectură: inteligența emoțională nu înseamnă „să fii amabil”

Pink Monday 2019 – TestCentral

Fragmente: Am fost sclava Daesh. Povestea unei fete kurde răpite de Statul Islamic, de Jinan împreună cu Thierry Oberlé

Minutul de lectură: ce face o căsnicie să funcționeze

Succesul atrage succes

Cum să ne dorim încrederea în sine

Nașterea psihologiei din fiziologie și filosofie

Minutul de lectură: oamenii foarte fericiți

Fragmente: Nevoile lui, nevoile ei. Secretele unei relații de cuplu durabile. Willard F. Harley, Jr.

Minutul de lectură: caracterul și fericirea

Bradipsihism

Care este cel mai bun factor prezicător pentru criminalitatea violentă?

Minutul de lectură: instantaneele vândute de publicitate

Minutul de lectură: setări din naștere

Minutul de lectură: beneficiile emoționale ale încrederii

Minutul de lectură: un moment foarte neplăcut

Dacă nu sunt iubit, la ce bun să fac eforturi?

Minutul de lectură: stări sufletești negative

Participanți concurs formare complementară „Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, publice și private”

Stima de sine

Minutul de lectură: numai confruntarea ne poate învăţa ceva

Prietenia voastră e prețioasă pentru noi

Minutul de lectură: vitaminele ruşinii

Minutul de lectură: de ce trebuie să te ocupi de stima de sine

Minutul de lectură: schimbarea nu e complicată

Demers de cercetare în psihologie

Minutul de lectură: să te respecți

Minutul de lectură: teama de indiferenţă şi dorinţa de recunoaştere

Minutul de lectură: ruşinea ne poate împiedica să comitem acte antisociale

Minutul de lectură: când ne schimbăm

Minutul de lectură: extraversia

Minutul de lectură: anima

Minutul de lectură: trăsături comune ale celor creativi

Minutul de lectură: tendința de generalizare

Minutul de lectură: cele trei principii ale lui Beck pentru terapia cognitivă

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţie timpurie

Noutăţile editurii Cartea Copiilor la târgul de carte Gaudeamus 2019

Principii raționale de viață

Strategii de raportare şi prevenire a erorilor

Etape ale managementului stresului la nivelul persoanei

Minutul de lectură: beat versus euforic: care este diferența?

Chestionare utile în măsurarea stresului la nivel individual și în organizațional

Minutul de lectură: vizionarea compulsivă da pornografie

„Gon, puiul de vulpe”, o capodoperă a literaturii japoneze pentru copii

Principalele tehnici de management al stresului la nivel secundar (orientate individual)

Supervizarea profesională – Psiholog Teodor Voicu

Minutul de lectură: cheile chimice ale iubirii trainice

Instrumente pe care le folosim ca să avem o discuţie eficientă, plină de respect de tip Câştig-Câştig!

Rugăciune gestaltistă

Freud a interpretat clinic peste 1000 de vise

Minutul de lectură: ce poate fi mai puternic decât plăcerea?

Scopuri transformaționale

Minutul de lectură: de ce se ofilește iubirea?

Niveluri ale prejudecăților

Minutul de lectură: credințe despre gen care influențează percepțiile despre cele două sexe

Etichete puse atât de ușor copiilor le provoacă răni adânci

Paradigma trecută/clasică

Paradigma viitorului/Cu ce schimbăm?

Introversia

Incubatorul de povești colorate: atelier de creaţie pentru scriitori şi ilustratori (ediția a II-a)

Minutul de lectură: viața păstrează un sens

Chestionarul raționalității

Certificare în metodologia Hogan Assessments / 2020

Curs: Instrumente și Tehnici de Selecție – Hogan / 2020

Chestionarul raționalității – emoții și comportamente

Vă dorim Crăciun fericit și un An Nou plin de bucurie!

Statistici pentru 2019*

Obiective pentru 2020