Șef serviciu – Direcția de Asistență Socială Brașov – 28 iunie 2018

Direcția de Asistență Socială Brașov organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – șef serviciu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei vacate de șef serviciu:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau într-unul dintre domeniile: asistenţă socială, psihologie;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 iunie 2018;
  • proba scrisă – 28 iunie 2018;
  • interviul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 28 mai 2018