Psiholog (2 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 17 octombrie 2019

Anunț concurs: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 17 octombrie 2019

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna

Posturi:

Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități Întorsura Buzăului:

 • 1 psiholog practicant;
 • 1 psihopedagog.

Centrul de coordonare Baraolt:

 • 1 şef centru.

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Târgu Secuiesc:

 • 1 psiholog stagiar.

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe:

 • 1 post de psihopedagog;
 • 1 post de logoped.

Condiții specifice pentru psiholog practicant:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.

Condiții specifice pentru psihopedagog:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihopedagogie specială;
 • fără condiții de vechime în specialitatea studiilor.

Condiții specifice pentru șef centru:

 • candidatul(ţii) pentru ocuparea funcţiei trebuie sa fie absolvenţi de studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,
 •  sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice pentru psiholog stagiar:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • fără condiții de vechime în specialitatea studiilor.

Condiții specifice pentru logoped:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei şi/sau psihopedagogie specială;
 • fără condiții de vechime în specialitatea studiilor.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 09 octombrie 2019;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 17 octombrie 2019, ora 09.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 22 octombrie 2019, ora 09.00.

Locația concursului:  sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.

Telefon: 0267/317.464.

Sursa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 25 septembrie 2019

Accesați: Posturi psiholog (16 – 22 septembrie 2019)