Psiholog (1 post) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, 03 decembrie 2019

Anunţ concurs psihopedagog, psiholog: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, 03 decembrie 2019

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

Posturi: 

  • psihopedagog – 1 post – Centrul de terapie pentru copii autişti;
  • psiholog practicant –  1 post – Centrul ocupaţional pentru persoane cu dizabilităţi.

Condiții specifice pentru postul de psihopedagog:

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;
  •  perfecţionări (specializări): psihopedagogie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

Condiții specifice pentru postul de psiholog practicant:

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • perfecţionări (specializări): atestat de liberă practică – Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până în data de 22 noiembrie 2019;
  • proba scrisă  se va desfășura în data de 03 decembrie 2019, ora 12.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 05 decembrie 2019, ora 12.00.

Locația concursului: sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1361, partea a III-a, Luni, 18 noiembrie 2019

Accesați: Posturi psiholog (11 noiembrie – 17 noiembrie 2019)