Proces legislativ

PL-x nr. 514/2023 | Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Analiştilor Comportamentali