Procedură din 27 martie 2020 privind recunoașterea calificărilor profesionale

Procedură din 27 martie 2020 privind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România.

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Publicat în  Monitorul Oficial nr. 811 din 3 septembrie 2020

LINK: http://legislatie.just.ro/