Posturile publicate în perioada 07-11 iunie 2021

Anunț selecție colaboratori externi Instituția Avocatul Poporului

București

Inspector de specialitate categoria S, gradul debutant (1 post) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 București | 06 iulie 2021 (proba scrisă)

Constanța

Director al instituţiei publice Creşa Oraşului Eforie (1 post) – Primăria Oraşului Eforie | 29 iunie 2021 (proba scrisă)

Dâmbovița

Coordonator Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) din aparatul de specialitate al primarului (1 post) – Primăria Comunei Gura Ocniţei | 29 iunie 2021 (proba scrisă)

Neamț

Psiholog (2 posturi), logoped (2 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț | 30 iunie 2021 (proba scrisă)

Timiș

Asistent de cercetare în psihologie (1 post), referent cercetare (1 post) – Universitatea de Vest din Timişoara | 24 iunie 2021 (proba scrisă)

Psiholog practicant (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş | 01 iulie 2021 (proba scrisă)

Vâlcea

Șef serviciu (1 post), șef centru (4 posturi), psiholog stagiar (2 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea | 06 iulie 2021 (proba scrisă)

Accesați: Posturile publicate în perioada 31 mai – 04 iunie 2021