Posturi vacante – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș – 22 mai 2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Control Relaţii de Muncă.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, administrație publică, medicină și științe politice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 22 mai 2018;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, din str. Iuliu Maniu nr. 2, localitatea Târgu Mureş, judeţul Mureş, telefon 0265/262.698.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 15 aprilie 2018