Posturi vacante – Inspectoratul Teritorial de Muncă București – 17 mai 2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă București organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Economic, Financiar și Achiziții Publice – Biroul Financiar Contabilitate.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe politice;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe de operare pe calculator atestate cu diplomă/certificat – nivel mediu;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 mai 2018;
  • proba scrisă – 17 mai 2018;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă București, din str. Radu Vodă nr. 26-26 A, sector 4, Bucureşti, telefon 021/3311803.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 16 aprilie 2018