Posturi referent de specialitate – UM 01495 Cincu, județul Brașov – 26 iunie 2018

Unitatea Militară 02210 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – referent de specialitate, grad III – Biroul Pregătire Psihologică pentru Luptă și Combaterea Stresului Operațional.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă de referent de specialitate:

  • studii universitare de licență în psihologie;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator la un nivel ridicat;
  • să dețină atestat de liberă practică în psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
  • vechime în muncă – 6 luni în specialitatea psihologie.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 26 iunie 2018;
  • proba practică- 02 iulie 2018;
  • interviul – 05 iulie 2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine la UM 01495 Cincu, cu sediul în localitatea Cincu, Str Principală nr. 1, județul Brașov, telefon 0268/204.4105, interior 0111.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 511, partea a III-a, Luni, 04 iunie 2018