Posturi ofițer psiholog – UM 02555 Târgu Mureş – 09 iulie 2018

Unitatea Militară Nr. 02555, Târgu Mureş, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează, conform prevederilor Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M. 124/2017, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiilor militare din Structuri subordonate, dintre care:

  • ofiţer specialist în Compartimentul cunoaştere şi asistenţă psihologică la Unitatea Militară nr. 01010. Târgu Mureş, specialitatea militară psihologie căpitan, gradul maxim care poate fi acordat este de căpitan;
  • ofiţer specialist în Compartimentul cunoaştere şi asistenţă psihologică la Unitatea Militară nr. 01016. Târgu Mureş, specialitatea militară psihologie căpitan, gradul maxim care poate fi acordat este de căpitan.

Condiţii specifice:

  •  studii universitare de licenţă, în domeniul psihologie şi să deţină „Atestat de liberă practică obţinut în specialitatea Psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională treapta de specializare – minim «psiholog practicant autonom»“, pentru posturile prevăzute cu specialitatea militară „psihologie“.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 iunie 2018;
  • susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini:

– examinarea medicală se va desfăşura în datele 28 iunie 29.06 şi 02 iulie 2017; locul va fi precizat candidaţilor, la înscriere, în funcţie de specificul postului pentru care candidează;

– evaluarea psihologică şi a nivelului de pregătire fizică, se va desfăşura în datele de 03-05 iulie 2018, în cadrul Centrelor Zonale de Orientare şi Selecţie, care vor fi indicate pe timpul activităţii de depunere a dosarelor de concurs;

  • proba scrisă – 09 iulie 2018.

Detaliile privind documentele solicitate, condiţiile generale şi specifice, calendarul desfăşurării probelor concursului, precum şi tematica şi bibliografia, sunt afişate la sediul Unităţii Militare nr. 02555 (Târgu Mureş, Bd. Cetăţii nr. 43), la sediile unităţilor militare în cadrul cărora se regăsesc posturile scoase la concurs şi pe pagina de Internet a Ministerului Apărării Naţionale.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la secretariatul comisiei de concurs, telefon 0265/218.571 sau 0265/250.272, interior 111.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 01 iunie 2018