Post vacant, Ministerul Sănătăţii | 18 august 2022

Angajator: Ministerul Sănătăţii, Bucureşti, intr. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1

Post vacant: director, grad II în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de director, grad II:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină generală sau sociologie-psihologie sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • pregătire de specialitate: medic primar psihiatru sau psiholog cu master în psihoterapie cognitiv-comportamentală;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în perioada 27 iulie 2022 – 09 august 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 18 august 2022, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 021/3072.603

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 959, partea a III-a, Marţi, 26 iulie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti